top of page

AVAILABLE NOW! 2024 Calendar Bwywd Gwyllt Ceredigion Wildlife

Wedi’i gymryd o dyddiaduron darluniadol bywyd gwyllt / From the illustrated wildlife journals of HarriART


A brand new bilingual calendar for 2024!

Calendr dwyieithog newydd ar 2024!

Each month features a beautiful hand drawn illustration from my wildlife journals depicting the wonderful and diverse wildlife I have encountered across Ceredigion. The calendar is fully bilingual in Welsh and English.

Mae pob mis yn cynnwys darluniad hyfryd wedi'i dynnu â llaw o'm dyddiaduron natur yn dangos bywyd gwyllt rhyfeddol ac amrywiol Ceredigion. Mae'r calendr yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg
Buy online today to help raise money towards fight climate change and support local wildlife causes!

Prynwch ar-lein heddiw i helpu i godi arian tuag at frwydro yn erbyn newid hinsawdd a chefnogi achosion bywyd gwyllt lleol!Comentarios


bottom of page